خانه > دهستان تویه دروار

دروار

//
امکان درج نظر وجود ندارد
دروازه کوهستان وجایی که از آن به مناطق بلند دست یابند(دکتر حاجیان نژاد)راهی که از به مناطق مرتفع وصعب العبور بروند. مرکز...
ادامه مطلب