خانه > فرهنگی > “مثل آباد” تویه درواری

“مثل آباد” تویه درواری

تعدادی از ضرب المثل ها به گویش تویه درواری به همت سرکار خانم ن.رستمیان

برگرفته از گروه “تویه درواری ها” در یکی از سایت های اجتماعی

– وچه وچه ای جه خوش داره .

– دس دسا شوره دو دس دیما .

– وچه را که او ببره اوئی سر چکه زنه

– دسی جا ببرد توکی جا بیرد

وچه گت ببه نذری رد ببه

دست بشکسته گردنی دوشمنه

وچه عزیزه ادب عزیزتر

دزد دزدا بزه جان خدا را خنده بگت

وچه که نا فرمانه کوتک اوئی درمانه

دنبال دکفت ادما پیاز و پلا نصیب بو

وچه را رو بدی سفالی سر دمچره

دارایی و جمندن نداشتی و هو شستن

وچا شن بازی ما را شن قاضی

دس دسا مشناسه

وله توک و دندان طلا

دندان دردی دوا انبره

وله خری وسری ما وله پالان بدوتن

خری کار خرمن بشین نیه

همه ای افتو یک راه در شو

خری سر صنده دره خر خوردار نیه

وارش و ورف افتوئی دنبال میا

خیار از بنش دیاره

مال زکات ندا را دزد بره

خورش ما پلائی سرا سیا ها کنه

مونی برار نخوانده ملائه

خار زا هفت رگ دایی سو شو

کوکی واری را بشین

خرسی جه خرس کته عمل میا

مجومه ای ور چر وچه را نمشناسه

خوردی سک کته سگی براره کال دم سگی تواره

ممیج بی دم ماهی بی تلو

خرا هر چی تیمار ها کنی شو سوسی دله غلت خوره

گو به رسن ادم به سخن

خری حریف نیه پالانا گیره

کور بازار نمشو کل حمام

خشکه دارا او دوستن فایده نداره

دوتری اقبال ماری چارقدی توک دوستیه

خرا عروسی بخواندن بگوت یا او خواهن یا هیمه

کور چشما سرمه دنمکشن

خرا سوواره دره خر گردی

کل کوری وسری دعا رسانه

خاهارا شورش ما برارا گوئه زن نیمگیری

قشنگی را مجلس نمبرن

خانک تنورا نون دننچسبه

قرض عروسی را خدا دی

خوشتنش هیچی نیه برار قور چاقی داره

غم خوسه شادی رم کنه

خر را تو بگته
عروسی تماشاچی پیش اسانه

حمال بی خیر هفتا وچه ای چره
صلوات برسینی جا بار کنار نمشو

چش چشا پائه

شیر را ببردن زندان شال بیامه میدان

چشته خوری بتر از میراث خوریه
شتری کجا خوشه که لوچی اش نا خوشه

شو سیا گو سیا

سلام گت و خوردی نداره

سنگ خاکی جیر حیفه

سر دبو کلاه بسیاره

زمستانا یک شو بنده پیر ادما یک تو

زمستان و زنگلاچو

زغال تکه پشدیم نداره

رنگ بکرده مرغانه را عیدی روز دست گیرن

دار بی ریشه را باد بوره


- جهت ارسال نظر نوشتن نام ، ایمیل و وبلاگ ضروری نمی باشد .
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین نظرات ارسالی غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نمی‌شوند .
- نظرات منتشر شده در این پایگاه صرفا بیانگر دیدگاه کاربران می باشد .