خانه > فرهنگی > شعر ، داستان > انقلاب گوسفند ها 1 ( داستان )

انقلاب گوسفند ها 1 ( داستان )

با سلام.

( این متن به زبان محلی نگاشته شده است )

یک نکته وجود داره که قبل از خواندن مطلب باید بگویم : برداشت ازین مطلب آزاد به غیر از برداشت :سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بقیه برداشت های ممکن…

******************************************

این داستانی که هنگم خیلی عجیبه.حتما باورش برا خیلی ها سخته.شما هتانین باور هاکنین یا نکنین، اما من بهتان اطمینان هندیم همیش راسته.

چند وقت پیش که دبیم زور گوسفندخانه را در هرتم،زیر “کوس” گوسفندها یک کتاب خیلی قدیمی پیدا هاکردم. خیلی خوشحال هابیم بگتم حتما عتیقه ی.

“خدایا شکرت ب یک نو نوایی برسیم”

کتابی دبه از بین هشه ،تمام ورقه های کتاب دبه پودر هنبه و من ب زور هتانستم لاشا واکنم.

یک مشکلی وجود داشت: زوان کتاب خیلی عجیب به.حدس بزیم زوان آدمزاد نیه.وسر اینکه حالیم ببو جریان چیچیه یشکو صبر هاکردم تا گوسفندامان از باغ بیان.

وقتی بیامین بشیم پیش “پیر میشم”.راستی معرفی نکردم،اسمش”میجی”به.(خدا بیامرز گوشتش مثل لاستیک به)بگذریم.

بگتم:”برا نگه هاکن بین اینان چیچیه؟”

تا چشمش ب کتاب دکفت از تعجب یک”قر قر” بکرد.بگت:”اینان دست تو چیکنه؟!!!!!”

وقتی بهش بگتم از کجا پیدا هاکردیم،یشکو حالش دگرگون هابه و چندتا دشمان ب “وریش” بدا:”جانه مرگ بمرد،نامبو یک چی بهش نشان بدی،الهی دم به دلت دکفه…”

اما بعدش بگت:”من بهت هنگم جریان چیچیه ولی باید قول بدی ب هیچکس چیزی نگویی”

منیج بهش بگتم خاطر جمع باش،قول من قوله.

بعد شروع هاکرد ب تعریف ماجرا:

“اری این کتابی ک هوینی کتاب تارخ گوسفندهایه و به زوان گوسفندا نوشته هابی.خیلی “گاه” پیش یکسری گوسفند عقیده بکردن ک اون قسمت از تاریخ ک مال گوسفندایه و هیچ

جا نوشته نبی را بنویسن تا نام و نشان گوسفندای بزرگ وسر همیشه دلی خاطرشان بمانه.اما چون این تاریخ هیچ وقت به نفع ادم نبی همیشه سعی داشتین این کتابا از چشم ادم دور بمانه.ولی چون تو ادم خوبی ایی و با اما رفاقت داری درم بهت هنگم و اطمینان دارم پیش هیچکس چیزی نانگی.

این کتاب نشان دهنده ظلم ادما به اما گوسفندهایه.همچنین زندگی گوسفندایی دلیش دره که مایه افتخار اما گوسفندایه و با داشتن انا به شما فخر هروشیم.

اولین فصل کتاب در باره ی اولین انقلاب گوسفندای بر علیه انسانهایه.

جریان ازین قراره که:

درون یکی از گوسفند خانه های دروار گوسفندایی زندگی هکردن که از ظلم صاحبشان ب فغان بیامبین.روزی نبه که یقالم کتک نخورن و یقالم دشمان نشنوئن. یشکو خوراک داشتن ک بلا سیرشان نانکرد.همیش در عذاب بین.یک چشمشان اشکو اون یکی خون.

اسم رییس گوسفندای اونجا (ننر بخته ای )به.ننر بخته ای  گوسفند خیلی شجاعی به .همیش نقشه هایی هکشی تا از ظلم صاحبش راحت هابو.

چند بار موقعی که همبردنش باغ با گوسفندای دیگه فرار هکرد.اما ادما زرنگ بین و زودی پیداشان هکردن.اما ننر بخته ای  هیچ وقت نا امید نامبه و دوباره تلاش هکرد.چندین بار صاحابشا شاخ بزه.

اینقدر ازین کارا بکرد که اخرش ب اعدام محکوم هابه.صاحب گوسفندا تصمیم بگت ننر بخته ای  را وسر پلوار کشان بکشه تا راحت هابو.

ننر بخته ای زیاد وقت نداشت،باید یک فکر حسابی هکرد.یک فکری که وسر همیشه از دست انسانها راحت هابو.

روزها دلی باغ نانچری و فکر هکرد که چکنه.یکروز که صاحبشان انارا همبره تنگه تا بچرن، ننر بخته ای یک نیت هکنه و هشو دلی استال میردشت دانکفه و غسل هکنه.بعد با حالتی دگرگون از “او” همیا بیرون و اون موقع به که طرح بزرگترین کار در تاریخ گوسفندا به ذهن ننر بخته ای خطور هکنه.او تا پلوار کشان وقت زیادی نداشت.باید زودتر کارشا شروع هکرد.

وقتی ب گوسفند خانه ورگردین ننر بخته ای فکرشا با بقیه در میان واشت.کار سختی به اما عملی و کارساز. ننر بخته ای تصمیم بگتی به که زیر گوسفند خانه را بکنه و یک پناگاه وسر خودش و بقیه خار هاکنه،بعدش ایج ب سمت صحرا بکنن و فرار بکنن.اینجوری دیگه نامبه ردشانا بزنی و پیداشان هاکنی…

صبتای “میجی” که به انجا برسی من از ته دل غش غش بخندیم.بگتم مگه همچین چیزی ممکنه؟ هه هه هه …

“میجی” یک نگه غضبناک به من دندات و ادامه بدا:

اون ادمایی ک اون زمان همچین فکری داشتن هیچ وقت دلی خو ایج ناویندن همچین رو دستی بخورن.گوسفندا با همت ترین حیوانات جهانن.

اونا شروع به کنده کو بکردن.کارشان سریع و بی نقص به چون هدفشان بزرگ به.خاک کنده کاری را یا یواشو همبردن باغ یاقاطی زورشان هکردن. کارشان دیگه دبه ردیف همبه.همه اعضا خوشحال بین جز ننر بخته ای.او فقط ب فکر خودش نبه،دلش وسر بقیه گوسفندا ایج هسوت.تصمیم بزرگ ننر بخته ای گرفته هابه.او کم کم تمام گوسفندای دروارا از کاری که هخواست بکنه با خبر هاکرد.

استقبال بی نظیر به و همین جه به که اولین انقلاب گوسفندا کلید بخورد.

“میجی” چنان با حرارت این داستانا تعرف هکرد که انگاری خودش اون زمان زنگی هکرده.

میجی ادامه بدا:

یاواش یاواش تمام گوسفندا پشت گوسفند خانیشان یک جایی وسر خودشان خار هاکردن.

فکرای جدید ننر بخته ای همه را شوکه هکرد.او تصمیم بگت زیر وسط ده یک جای گت خار هاکنه تا تمام گوسفندا به اونجا دسترسی داشته بن.

گوسفندا از شوق ازادی شو و روز کار هکردن .تا اینکه همه چیز اماده هابه.

یکشو ننر بخته ای همه را درون میدان زیر ده جمع هاکرد و از اخرین طرح خودش وسر اونا بگت.او تصمیم داشت حکومت گوسفندا را پایه ریزی هاکنه.او دستور بدا کندن را به سمت صحرا ببرن.

میجی رو هاکرد به من و بگت:هندانستی گوسفندا اصلا شاخ نداشتین؟ من با تعجب بگتم :چی چی هنگی؟!

میجی بگت:

بله عزیز من از همین حرف ننر بخته ای به که تمام گوسفندا شاخ در بیردن.

اون شو همه تا صبح جشن بگتن و شادی بکردن،دیگه زحمتشان دبه به نتیجه هرسی.

بعد اتمام کار وقتی مردم دلی خو ناز دبین گوسفندا تصمیم بگتن زیر پرچم ننر بخته ای به سمت صحرا حرکت بکنن. ننر بخته ای اولین پادشاه گوسفندا هابه………

بقیه داستانا به زودی هنویسم

 


- جهت ارسال نظر نوشتن نام ، ایمیل و وبلاگ ضروری نمی باشد .
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین نظرات ارسالی غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نمی‌شوند .
- نظرات منتشر شده در این پایگاه صرفا بیانگر دیدگاه کاربران می باشد .