خانه > فرهنگی > شعر ، داستان > انقلاب گوسفندها2(داستان)

انقلاب گوسفندها2(داستان)

به اینجا برسیم که “ننر بخته ای” همه گوسفندای دروارا متحد هاکرد و از طریق تونیلی ک زیر زمین بکندی به،موفق هابه از دست ظلم انسانها فرار بکنه. ایسا ادامه داستان از زوان “میجی”،پیر میش گوسفند خانه:

“میجی” به اینجای حرفاش که برسی اسرو(اشک) دلی چشماش هوگردی،انگار که خودش دلی اون زمان دبی و دلی این موفقیت سهیمه.با این حال ادامه بدا:

ایسا “ننر بخته ای” تنها نبه وتمام گوسفندا با او بین.یعنی مسئولیت تمام گوسفندا با او به.درست به که ادما به این زودی ها نانتانستن گوسفندا را پیدا هاکنن اما اخرش که چه،یک زمان اگه دست ادما بهشان هرسی جنایت فجیهی اتفاق دانکفت.

بغیر ازون خطر حیوانات وحشی وجود داشت.

او باید یک جا خار هکرد که دست هیچکی بهشان نارسی یکجا که بتانه امنیت گوسفندا را فراهم هاکنه،یکجا که بتانه کشورشا اونجا پایه ریزی هاکنه.

او اول باید کاری هکرد که بتانن از خودشان دفا بکنن.او یک گوسفندی را فرمانده نظامی هاکرد که زبانزد شجاعت و قدرت و هوش والبته اخلاق میان گوسفندا به.اسم اون گوسفند “وریشا” به.اون یک معجزه از طرف خدا به که دیگه مثل اون نیامه.بهتره که وریشا را با شعری از خواجه تلمادره ای معرفی هاکنم:

چو باشد وریشا همی نام نر                      پیاپی بلرزد تن و پا و سر

نری خرمو دل ب دستان او                      بود چشم او در همه کارگر

ندیدی ب زیباییش در جهان                     بدان پشم او خوش ترست از ز پر

چونانی زدی شاخ بر مردمان                  ک شد در جهان او یکی نامور

اجل امد و دست،در او گرفت                 کناری فکندش و گفت بی ثمر

حکیم ابو چبش “پولایی” شاهنامه ای از دلاوریهای وریشا داره.اول شاهنامیش  از وریشا اینجور تعریف هکنه:

میان اساطیرو فرزانگان                          کسی کو ببودی یکی پهلوان

نری بود خوش هیکل و خوش خرام            خوش اوازه وخوش قدو خوش مرام

دو بازوی او رستم پهلوان                      همیشه به همراه او گرزو برگستوان

زمین زیر پایش شده چاک چاک               در او هر قدم کرده پر گردو خاک

همی نام و رسمش چه زیبا بود                ک نام تهمتن وریشا بود.

خب از اصل مطلب دورت نکنم.

اری وریشا که شهره به تمامی خصلتهای خوب به مسئول دفاع از انقلاب هابه.

ننر بخته ای بعد اینکه خیالش از جانب امنیت گوسفندا راحت هابه   ترتیبی بدا که مراکز علم اموزی وتحصیل دانش تاسیس هابو.اونا نیاز به پیشرفت داشتن.اونیج خیلی سریع.

هنوز زمانی زیادی از وقوع انقلاب اونا نگذشتی به که گوسفندا به خاطر همت بلندشان بتانستن قله های علم و دانش و علی الخصوص صنعت را فتح هاکنن.

وقتی میجی این حرفا بزه من “پرینگست”خنده را در بدام و بگتم:

او درغگو،کلی چر درغگو بسوزه.

میجی اول یکه بخورد بعد حسابی بهش بر بخورد .بگت:مرد حسابی یعنی من درغ هندیم من دیگه تعریف نانکنم.

اما یک ساعت منتشا بکشیم تا راضی هابو: بیخیال شوخی بکردم.من هندانم همیش راسته تو اصلا هیچوقت درغ ناندی و……..

بلاخره راضی هابه.

اونا خیلی پیشرفت بکردن.انرژی خورشیدی،انرژی هسته ای،مخابرات،فیزیک کوانتوم،پزشکی،سلول بنیادی،خودکفایی دلی تولید اسبرس و کاه و خیلی چیزای دیگه که از حوصله من و تو خارجه.

گوسفندا دیگه تو سری خور و “حخیر” نبین.عدالت و برادری میانشان موج هزه.تمام آرمانایی که یک جامعه سالها وسر رسیدن به اون تلاش هکنه اونا دلی مدت کمی به اون دست پیدا هاکردن.خوشبخت خوشبخت.

همینطو بگذشت تا اینکه یکروز نگهبانای مخفیگا خبر بدان که اری اما چندتا ادما بدییم که دبین انجا را هنگردیین.

ادما بیامبین رد گوسفنداشان.

ننر بخته ای وقتی بشنفت  یشکو فکر بکرد و رو به وریشا هاکرد بگت:این جور نامبو باید یک فکر اساسی بکنیم.یعنی اون کاری که نانخواستیم هاکنیما باید انجام بدیم.

وریشا بگت:واقعا لازمه؟

ننر بخته ای بگت چاره ای جز این نداریم.

وریشا بشه و “ننر افشاری” را صدا بزه تا صبتش بکنه.”ننر افشاری”از خاندان افشار به و در کشیدن نقشه های جنگی استاد.یکی از بهترین فرماندهای نظامی دلی جهان.

“ننر افشاری”با همکاری وریشا یک نقشه ای وسر حمله به دروار بکشین که مو لا درزش نانشه.اری حمله به دروار.

اونا همون شو زره دپوشین و با لشگری عظیم به دروار حمله هاکردن.

من بگتم:جدی ؟ به این سرعت؟ عجب گوسفندایی بین!!

میجی ادامه بدا:

ادمای دروار که روحشان ایج از هیچی خبر نداشت غافل گیر هابین و شکست بدی بخوردن.طوری که نتانستن از خانیشان در بیان.

گوسفندا همه خوشحال خوشحال بین.اخه پیروزی بزرگی به.

اما اتفاق بزرگتری دبه دانکفت.اتفاقی که اینده گوسفندا و ادما را رقم هزه.

ننر بخته ای دستور بدا همه ی ادما را جمع هاکنن و یکی یکی سرشانا بر بینن……

خوب قسمت اخر داستان دبو وسر بعد.


- جهت ارسال نظر نوشتن نام ، ایمیل و وبلاگ ضروری نمی باشد .
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین نظرات ارسالی غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نمی‌شوند .
- نظرات منتشر شده در این پایگاه صرفا بیانگر دیدگاه کاربران می باشد .